HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Prima paginăAtribuțiiCompetențăLegislațieActe / FormulareLicitațiiContactAdreseActivitate

 

Date cu caracter personal

 

ACTE NECESARE


În vederea formării dosarelor de executare se vor depune la executorul judecătoresc următoarele acte:
 • cerere de executare;
 • titlul executoriu original sau copie legalizată (cu excepția hotărârilor judecătorești care trebuie doar legalizate, celelalte titluri executorii trebuie învestite cu formula executorie). La cerere, cu împuternicirea expresă a creditorului, cu plata taxei de timbru necesară* și cu plata unui onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc, SCPEJ poate depune cererea de învestire cu formula executorie și poate ridica titlul executoriu învestit, în vederea formării dosarului execuțional;
 • copie buletin de identitate creditor  sau  copie certificat de înregistrare la Registrul Comerțului pentru societăți;
 • împuternicire avocațială (dacă este cazul) sau pentru societăți împuternicire pentru reprezentarea în relația cu executorul judecătoresc;
 • copii legalizate rapoarte de expertiză (dacă este cazul);
 • dovezi privind  cheltuielile de executare (de exemplu: chitanțe, facturi în original  privind xerocopiere, dactilografiere, timbre poștale, transport, onorariu avocat, etc. În lipsa documentelor doveditoare cheltuielile nu vor fi avute în vedere);
 • avans onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc**;
 • dovada cheltuielilor de executare avansate, direct în contul beneficiarului, pentru obținerea unor informații***, ori pentru operațiuni de carte funciară****.

De asemenea se vor furniza următoarele informații:

 • date privind debitorul:  pentru societăți C.U.I., Nr. înmatriculare Registrul Comerțului,  pentru persoane fizice CNP, date de stare civilă, precum și cu privire la eventualele venituri sau bunuri urmăribile (dacă sunt cunoscute),
 • contul societății  pentru creditor persoană juridică în vederea virării sumelor de bani  ce se vor recupera prin executare,

Pentru comunicarea unei notificări se vor depune următoarele:

 • cerere de comunicare a notificării
 • notificarea în trei exemplare,
 • eventualele acte doveditoare în două exemplare,
 • onorariu  care se va stabili împreună cu executorul judecătoresc**.

* taxele de timbru se pot achita si prin virament Beneficiar: Primăria Tg. Mureș, CIF: 4322823, cont nr. RO76TREZ47621070203XXXXX,  deschis la Trezoreria Municipiului Tîrgu Mureș

** onorariul executorului judecătoresc se poate achita prin virament - Beneficiar: S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

Conturi de onorarii:

 - RO68 INGB 0000 9999 0444 6652 deschis la ING BANK N. V. AMSTERDAM, Sucursala București

 - RO85 BREL 0002 0008 5807 0100 deschis la LIBRA INTERNET BANK, Sucursala Tîrgu Mureș

*** pentru obținerea informațiilor de la terți:

 • I.T.M. Tîrgu Mureș (CUI - 12528175), pentru informații privind calitatea de angajat. Taxă - 20 lei/persoană.

 - RO10 TREZ 4765 032X XX01 0970 deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș.

 • Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Mureș (subordonată Consiliului Județean Mureș, CUI - 21794486), pentru informații de evidență a persoanelor care locuiesc în județul Mureș, cu excepția municipiului Tg. Mureș. Taxă - 8,50 lei/persoană.

 - RO89 TREZ 4762 1360 250X XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș.

 • Serviciul de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș (subordonat Municipiului Tîrgu Mureș, S. P. C. L. E. P., CUI 4322823), pentru informații de evidență a persoanelor care locuiesc în municipiul Tîrgu Mureș. Taxș - 6 lei/persoană.

 - RO41 TREZ 4762 1340 250X XXXX deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș.

**** pentru operațiuni de carte funciară   (certificat de sarcini, cod 2.7.4. - Taxă - 100 lei/persoană; eliberare extras C.F. de informare, cod 2.7.2. - Taxă - 20 lei/imobil ; notare urmărire silită imobiliară, cod 2.4.2.  - Taxă - 60 lei/imobil ):

 • O.C.P.I. Mureș (CUI 9941766):

 - RO86 TREZ 4765 032X XX01 0960 deschis la Trezoreria Tîrgu Mureș.

 • O.C.P.I. Harghita:

 - RO40 TREZ 3515 032X XX00 3824 deschis la Trezoreria Miercurea Ciuc.


Conturi de consemnări ale S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații:

! ! ! ! ! În aceste conturi se consemnează sume datorate în dosarele execuționale și garanții de participare la licitațiile organizate de  S.C.P.E.J.  Hurubă, Giunca & Asociații 

 - RO49 RZBR 0000 0600 1157 2387 deschis la RAIFFEISEN BANK, Ag. Bartok Bela

        beneficiar - S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

        explicații - se completează după caz. Exemplu: debit în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx sau garanție de participare la licitație în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx)

 - RO93 CECE MS01 03RO N000 0001 deschis la CECBANK SA Sucursala Tîrgu Mureș

        beneficiar - CECBANK SA, CUI 2523596, pentru S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații

        explicații - se completează după caz. Exemplu: debit în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx sau garanție de participare la licitație în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx)

 

 - RO58 BREL 0002 0008 5807 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK, Sucursala Tîrgu Mureș

 

        beneficiar - S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații, CIF: RO 33335029 

        explicații - se completează după caz. Exemplu: debit în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx sau garanție de participare la licitație în dosarul execuțional nr. xxx/xxxx)

 

 
MODELE CERERI

CERERE DE COMUNICARE A NOTIFICĂRII

CERERE DE EXECUTARE (creditor persoană fizică)

CERERE DE EXECUTARE (creditor persoană juridică)

CERERE DE EXECUTARE TITLU EXECUTORIU EUROPEAN
 

 

 
Webmaster Eugen Hurubă - © 2006 - 2018  SCPEJ Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.
      Juridic   Director Web Romania - LinkWeb.ro - Adauga si site-ul tau  TopSiteuri.ro - Adauga si site-ul tau - Director web