HURUBĂ, GIUNCA & ASOCIAȚII


Societate Civilă Profesională de Executori Judecătorești

Atribu�iiCompeten��Legisla�ieActe / FormulareLicita�iiContactAdrese

.

PROGRAMĂRI  LICITAȚII  PUBLICE  CU  STRIGARE

A P A S �

INFORMAȚII DESPRE CONDIȚIILE DESFĂȘURĂRII LICITAȚIILOR


Pentru cunoașterea condițiilor organizării și desfășurării licitațiilor    publice cu strigare în vederea recuperării pe calea executării silite a    creanțelor, prezentăm fragmente din Codurile de procedură civilă în vigoare.
Vechiul CPCNoul CPC

 
Atribu�iiCompeten��Legisla�ieActe / FormulareLicita�iiContactAdrese
Webmaster Eugen Hurubă - © 2006 - 2016  S.C.P.E.J. Hurubă, Giunca & Asociații
Toate drepturile sunt rezervate.